S názvom na koniec
Štvrtok, 13 Január 2011 13:18

Poznámka na začiatok: Štandardne je titulok na začiatku, tentokrát však ho napíšem úplne na koniec. 

Už ste aj vy zažili podobné situácie:

Niekto od vás niečo chce. Je úplne jedno, či je to otec, mama, vedúci v práci, učiteľ v škole, ... . Všetci sú v postavení, ktoré im dovoľuje od nás niečo požadovať a my sme v postavení, ktoré nám prikazuje im vyhovieť.  V jednom prípade si dotyčný zvolí metódu "dobra" v druhom metódu "zla".

Ten prvý presviedča, prosí, ale aj nenadáva keď sa vám to  nepodarí splniť.  Je k vám trpezlivý, chápe vaše chyby a prehrešky. Váži sa vás aj vašu prácu.

Ten druhý je cholerik, už len priblížiť sa k nemu vo vás vzbudzuje strach. Je panovačný, zlý, v jednom kuse nadáva, ...  . Aj keď všetko sa deje "iba" na verbálnej úrovni viete, že ani jeho postavenie mu nedovoľuje sa k vám takto správať.  

... a požiadavky sú pravidelné. V obidvoch prípadoch sú rovnako prirodzené, vyplývajú z vášho vzťahu k nemu. Niektoré sú ľahko splniteľné, iné ťažko a niektoré je takmer nemožné z splniť. 

Tipnite si. Ktorý z nich bude mať, z dlhodobého hľadiska, väčšiu úspešnosť? Ako by to bolo u vás konkrétne. Ako by to bolo s percentom úspešnosti vo vašom pracovnom, či školskom kolektív? Ako by to je vo všeobecnosti?

 

Tvrdím, a to takže som sa ani neunúval hľadať výsledky nejakých hodnoverných prieskumov,  pretože som na 100% presvedčený že metóda "zla" bude úspešnejšia. Na betón!

Prečo? Na to si asi každý vie odpovedať sám. 

Prečo skôr vyhovieme metóde "zla"? Pretože chceme mať pokoj. Metóda "dobra" nám pokoj nechá aj keď jej nevyhovieme.

Metóda "zla" nám pokoj nenechá. Bude sa stupňovať.  Bohužiaľ väčšinou v obidvoch prípadoch. Či jej vyhovieme alebo nie, ibaže rapidne odlišne. V prípade, že jej vyhovieme, na chvíľu jej nátlak poklesne a neskôr, posilnená úspechom, bude svoj nátlak stupňovať stále viac a častejšie. V prípade, že jej nevyhovieme, stupňovanie nátlaku bude okamžité, mnohokrát veľmi prudké, ale vysilením časom poklesne a pár neúspechoch už sa nebude opakovať. 

 

Akosi sú nám bližšie krátkodobé ciele. Uprednostňujeme ich pred dlhodobými. A preto, aby sme ospravedlnili svoje chyby, si hovoríme: "Niekto musí mať rozum", "Múdrejší ustúpi", ...

A na záver titulok: Prečo zlo prežíva 

 

Včera 12.07.2024 : Nina
Dnes 13.07.2024 : Margita
Zajtra 14.07.2024 : Kamil
Pozajtra 15.07.2024 : Henrich

Z kraja POD DUKOLU